Royce Technologies

Royce Technologies - a Xylem brand

Là một nhà sản xuất toàn cầu về các thiết bị giám sát, điều khiển và các bộ cảm biến được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng xử lý nước thải ở khu vực đô thị và ngành công nghiệp