Titration

Xylem Analytics - measuring titration

Titration is a common laboratory method of chemical analysis used to determine the actual concentration of an identified substance in solution.

Building on decades of know-how, Xylem has developed a range of reliable laboratory instruments and accessories for titration, dosing, applications and Karl Fischer titrators for water content analysis.

Xylem provides a range of titration products commonly used in research and quality control laboratories in food and beverage, pharmaceutical and numerous other industries including:

  • High-performance automated titrators
  • Simple automatic titrators
  • Karl Fischer coulometric titrators
  • Karl Fischer volumetric titrators
  • Sample changers
  • Dosing units
  • Software

Nguồn tài liệu máy đo phép chuẩn độ

  • Cầm tay
TitroLine® 7800

SI Analytics TitroLine® 7800

TitroLine® 7800 nâng cao các tính năng phổ biến của TitroLine® 7750 có bổ sung đầu vào đo IDS®. Vì vậy, TitroLine® 7800 có thể thực hiện chuẩn độ điện thế với analog hoặc điện cực IDS® cho đến chuẩn độ thể tích (Volumetric) Karl Fischer. Ngõ vào IDS là da chức năng. Cảm biến kỹ thuật số từ đo pH và ORP, độ dẫn điện cho đến cảm biến đo Oxy hòa tan đều có thể kết nối

TitroLine® 6000

SI Analytics TitroLine® 6000 Titrator

TitroLine® 6000 has been discontinued. We recommend the SI Analytics TitroLine® 7000 Titrator instead.
TitroLine® 6000 là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm về cách nhập vào lý tưởng cho chuẩn độ điện thế và là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thực phẩm, nước/nước thải và môi trường. Nhờ vào độ phân giải cao và pH/mV chính xác cũng như giao diện đo lường "cữ chặn cố định" có thể để xác định một loạt các thông số.

TitroLine® 7000

SI Analytics TitroLine® 7000 Titrator

Máy chuẩn độ Schott Titroline 7000 pH với các tính năng tiên tiến giúp vận hành đơn giản và dễ dàng - không mất đi độ chính xác. Máy có thể lưu trữ lên đến 50 phương pháp sử dụng với hệ thống thông minh mới, mô-đun có thể hoán đổi cho nhau và các tính năng cấu hình linh hoạt. Hoàn hảo cho chuẩn độ không có nước.

TitroLine® 7500 KF

SI Analytics TitroLine® 7500 KF Titrator

Bên cạnh những tính năng được đề cập trong phần thông tin chung của dòng chuẩn độ, TitroLine® 7500 KF còn cung cấp hiệu suất cao hơn và phổ biến cho phạm vi sử dụng rộng rãi.

SI Analytics TitroLine® 5000 Titrator

SI Analytics TitroLine® 5000 Titrator

Máy chuẩn độ tự động TitroLine® 5000 kết hợp một ống nhỏ giọt buret và thiết bị đo pH/mV cộng với hệ thống thông minh tích hợp. Hệ thống thông minh này sẽ tự động thực hiện các phương pháp tham số hóa cho quý khách.

SI Analytics TITRONIC® 500 Piston Burette

SI Analytics TITRONIC® 500 Piston Burette

Máy chuẩn độ TITRONIC 500 là burette pít-tông ý tưởng cho các chuẩn độ thủ công, các ưng dụng nhỏ giọt chính xác cũng như việc chuẩn bị các dung dịch. Khi sử dụng với TitriSoft 3.0, máy hoạt động như một burette chuẩn độ hoặc với TitroLine7000 và TitroSoft 3.0, máy là một bộ phận nhỏ giọt tự động hoàn hảo để tiền chuẩn một chất chuẩn độ.