Colorimeters & Photometers

YSI 9500 Photometer YSI 9500 Photometer

Colorimeters allow you to easily take readings directly in the field for multiple parameters. YSI offers tablet, powder and liquid reagents. Several YSI reagents follow EPA approved methods. Our powder pack reagents are also 37% larger than other brands and the easy to open pouches have a pre-tear notch. In addition, they have angled corners so no reagent stays in the pouch. Some of the reagents can also be used in other manufacturer's instruments.

The pHotoFlex line of colorimeters is the newest addition to Xylem's full range of colorimeters. These rugged, waterproof, multiparameter colorimeters are ideal for laboratory and field testing. If you are interested in measuring chlorine or COD only, you might be interested in our single parameter colorimeters, YSI 900 Chlorine Colorimeter and YSI 910 COD.

  • Máy đo màu
  • Quang kế
  • Máy quang phổ
910 COD Colorimeter

YSI 910 COD Colorimeter

Sắc kế COD YSI 910 là điều lý tưởng cho bất kỳ ứng dụng nào. Máy đo cầm tay này cho phép bạn dễ dàng đo COD.

WTW pHotoFlex® Turb Portable Colorimeter

  • Linh hoạt với các phương pháp chuyên biệt NH3 và CO2
  • Kết hợp độc nhất giữa đo pH và độ đục
  • Đo độ đục với 0.01 - 1100 NTU dựa theo DIN ISO 27027

YSI 900 Chlorine Colorimeter

YSI 900 Chlorine Colorimeter

Máy đo Clo tự do và tổng Clo YSI 900 là thiết bị lý tưởng cho bất kì ứng dụng nào. Máy đo cầm tay cho phép bạn đọc trực tiếp dù ở hiện trường hay phòng thí nghiệm

YSI 9500 Photometer

YSI 9300 + 9500 Photometer

YSI 9300 và YSI 9500 là các máy đo quang học tiết kiệm với kết cấu nhỏ gọn dùng cho bất kỳ ứng dụng nào. Các quang kế cầm tay này cho phép bạn dễ dàng thực hiện các phép đo trực tiếp trong phạm vi đến hơn 100 thông số

WTW photoLab® 7600 UV-VIS

WTW photoLab® 7100 (VIS) & PhotoLab 7600 (UV/VIS) Spectrophotometers

Máy quang phổ WTW photoLab® 7100 (VIS) và PhotoLab 7600 (UV/VIS) kết hợp các phân tích thông thường với phân tích quang phổ và qui trình tiên phong trong OptRF.
Hệ thống quang học chuẩn mới với màn hình hiển thị màu rõ nét biến công việc nhọc nhằn trở thành niềm vui: dễ dàng sắp đặt, mã hóa màu, nhanh chóng và thoải mái.