Aanderaa Conductivity Sensor

Đối với nước biển, khả năng dẫn điện phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ và lượng chất rắn vô cơ hòa tan. Độ muối cũng là nồng độ của chất rắn hòa tan. Vì vậy, từ giá trị đo nhiệt độ và độ sâu, có thể ước lượng khá chính xác độ mặn. Sensor sử dụng nguyên tắc quy nạp cho kết quả ổn định về độ dẫn mà không cần sử dụng các điện cực, vì điện cực dễ có sai số và dễ bị ăn mòn trong quá trình đo.

  • Các tính năng
  • Các thông số kỹ thuật

Áp suất nội không bao giờ vượt quá 1 bar nên sensor không bị ảnh hưởng bởi độ sâu. Sensor được làm từ chất liệu chuyên dụng, chống chịu tốt trong môi trường nước biển, nhu cầu bảo trì thấp.

Conductivity Sensor 3919
Conductivity/Temperature 4119
Conductivity with analog output 4120

Advantages:
• Smart sensor provides calibrated data directly
• Real-time integrated calculation of salinity, density and sound of speed
• Low maintenance needs
• Easy functionallity check
• 3 depth ranges, maximum 6000 meter
• Internal pressure never exceeds 1 bar therefore electronics and sensors are unaffected by sea depth
• Output format: SR10, RS-232, Analog 4119 4120 0-5V/4-20mA

Conductivity Sensor 4019

Advantages:
• Smart Sensor for easy integration with RDCP
• Direct readout of engineering data
• Internal pressure never exceeds 1 bar therefore electronics and sensors are unaffected by sea depth
• Rugged and Robust with low maintenance needs
• Output format Internal bus, RS-232.
• 3 depth ranges; maximum 6000 meter

 

Specification43194019391841194120
Shallow Water X X X X X
Intermediate Water X X X X X
Deep Water X X X X X
Used with Seaguard: on top-end plate, on string or connected via cable. Output: AiCap X
Used with RDCP on top-end plate. With full resolution. Output: Internal bus X
Used with RCM9/11, RDCP or AADI datalogger, on top-end plate. Output: SR10 X*
Used with RCM9/11, RDCP or AADI datalogger, via remote sensor cable. Output: SR10 X X
Analog output, 0-5V or 4-20mA X
RS-232 via cable with new AADI protocol** X
RS-232 via cable with old AADI protocol** X X X

*Select 4019 for RDCP use unless you want to use the temperature output. Conductivity Sensor 4019 uses an internal bus connection with full resolution (16bit). Conductivity Sensor 3919 uses SR-10 with 10 bit resolution. To obtain the same resolution with a 3919 sensor the range can be zoomed using a set-up and configuration cable (RS-232). The temperature sensor integrated in the 3919 may be used for internal calculation in the RDCP by using a patch cable for 2 channels. The 4019 only outputs Conductivity.

** Please note: All further improvement of software and calibration will be prioritized on new protocol. Limitations in the older electronic design may prevent us from including future improvements in the "old" sensor. If possible select a sensor from the second generation 4319.

Các sản phẩm có liên quan