Aanderaa SeaGuard String System

Hệ thống Aanderaa SEAGUARD® String System là đài quan trắc dưới đáy biển linh hoạt và trọn vẹn, cho các phép đo ví dụ như phép đo oxy hòa tan, độ dẫn điện, nhiệt độ, dòng chảy, áp suất và thủy triều.

 • Giới thiệu
 • Ưu điểm

Bộ thu SEAGUARD® String Logger  Bộ thu Aanderaa SEAGUARD® String Logger là mô đun cơ bản của hệ thống SEAGUARD® String System. Bộ thu SEAGUARD® String Logger có khả năng xử lý một số lượng lớn các cảm biến. Dữ liệu được lưu trữ trong thẻ SD nội bộ hoặc được chuyển trong thời gian thực thông qua cáp.

SEAGUARD® Sensor String Aanderaa SEAGUARD® Sensor String mới được thiết kế để kết nối với bộ thu SEAGUARD® String Logger. Hệ thống SEAGUARD® String System có thể chứa lên đến 25 cảm biến AiCaP. Có sẵn giao tiếp và điều khiển thời gian thực bằng cách sử dụng bộ gom thời gian thực Aanderaa Real-Time Collector.

Ưu điểm của hệ thống SEAGUARD® String System:

 • Sử dụng trong môi trường nước biển và nước sạch
 • Vô cùng linh hoạt; đăng ký dữ liệu từ lên đến 25 điểm nút
 • Vị trí đầu ra do khách hàng chỉ định
 • Gá kẹp cố định bảo vệ với thiết kế thủy động lực học
 • Cấu hình cảm biến cắm và chạy
 • Lên đến 4 đầu vào cảm biến analog (0-5V) (tùy chọn)
 • Chiều dài cáp lên đến 300m
 • RAM mở rộng cho số lượng lớn các điểm nút
 • Khả năng lưu trữ lớn trên thẻ SD
 • Đầu ra XML thời gian thực RS-422 (tùy chọn)
 • Chu kỳ ghi ngắn
 • Mỗi vị trí đầu ra có thể chứa 2 bộ cảm biến bên trong
 • Giao diện Windows CE, màn hình hiển thị màu
 • Phần mềm đồ họa SEAGUARD® Studio
 • các phiên bản 300m/2000m/6000m
 • Nguồn điện cung cấp ngoài 12 - 30V được điều chỉnh bên trong thành 11,6V
 • Có thể kết nối các cảm biến tùy chọn với đầu nối (lên đến 3m) có hoặc không có đầu nối điện có thể tiếp xúc dưới nước
 • Đường dẫn giao tiếp AiCaP để tự động phát hiện và nhận dạng các cảm biến bật điện
 • Ít bảo dưỡng