Aanderaa Turbidity Sensor

Sensor đo độ đục dựa trên các nguyên tắc quang học, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xung quanh khi đo dưới nước, có thể triển khai đến độ sâu 6000m. Người dùng có thể tùy chọn 4 dải đo tùy theo nhu cầu sử dụng và khả năng đầu tư. Đặc biệt sensor có mức tiêu thụ điện năng rất thấp, là sự lựa chọn tối ưu cho những trạm đo không có nguồn cung cấp điện.

Sensor được sử dụng nhiều trong công tác giám sát ô nhiễm, giám sát chất lượng nước thải, nghiên cứu vận chuyển trầm tích, phân tích chất lượng nước sông và biển...

 • Options
 • Các thông số kỹ thuật

Turbidity sensor 4112

 • Fits directly onto the top end plate of the Seaguard® platform
 • Depth range is 2000m

Turbidity sensor 4705

 • Fits directly onto the top end plate of the RDCP
 • Depth range is 2000m

Turbidity sensor 3612

 • Fits directly onto RCM 9 and RCM 11 as well as the RDCP
 • Depth range is 2000m

Turbidity sensor 3712

 • Fits directly onto RCM 9 and RCM 11 as well as the RDCP
 • May also be used with a datalogger
 • Depth range is 2000m
Aanderaa Sensor đo độ đục
Dải đo 0 – 25 FTU
  0 – 125 FTU
  0 – 500 FTU
  0 – 2500 FTU
Nhiệt độ hoạt động 0ºC to 65ºC (32ºF to 149ºF)
Tín hiệu đầu ra 0-5.0 Vdc
Thời gian xuất tín hiệu liên tiếp 0.1 giây
Điện năng yêu cầu 7-20Vdc
Trung bình 3.5mA
Đỉnh 6mA
Bước sóng ánh sáng 880 nm
Khoảng cách cảm biến < 5 cm
Khối lượng (trong không khí) 86g
Chất liệu Nhựa ABS, titan

Các sản phẩm có liên quan