OI Analytical Pulsed Flame Photometric Detector (PFPD)

Thiết bị quang trắc ngọn lửa xung Model 5380 được cấp bằng sáng chế* OI Analytical (PFPD) cho thấy những tiến bộ mới nhất trong thiết kế máy phát hiện ánh sáng ngọn lửa, tối ưu hóa việc phát hiện có chọn lọc của lưu huỳnh, photpho và 26 hợp chất khác.

  • Các tính năng
  • Các thông số kỹ thuật

Từ các phương pháp FPD truyền thống đến các phương pháp mới hơn, ngày càng khó ứng dụng hơn, PFPD có thể được tổ hợp nhiều phương pháp khác nhau cho kết quả được cải thiện. PFPD làm tăng 10-100 lần cho tín hiệu trên nhiễu và tăng 10 lần độ chọn lọc so với FPD truyền thống trong khi yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu và yêu cầu về khí đốt cũng giảm.

5380 PFPD bao gồm bộ kiểm tra 5380, bộ điều khiển đo lường 5380, các bộ phận khí nén nằm trong Bộ Điều Khiển hoặc trong sắc ký khí (GC) và phần mềm giao diện người dùng WinPulse.

  • Độ nhạy cao hơn và tăng tính chọn lọc đối với S và P so với các FPD thông thường
  • Đáp ứng tuyến tính, cân bằng giúp sự hiệu chuẩn nhanh chóng, dễ dàng.
  • Các sắc ký đồ chọn lọc đồng thời cùng nhau cho S / P, S / C, hoặc S / N
  • Thiết kế tự làm sạch hoàn toàn loại bỏ sự hình thành bồ hóng, hoặc "sự cốc hóa", được thấy trong các máy dò chọn lọc lưu huỳnh khác
  • ổn định lâu dài và bảo trì tối thiểu
  • Lựa chọn phát hiện 28 yếu tố cụ thể
Thông số kỹ thuật
Các thông số đo
Lưu huỳnh <1 pg S / giây
Phốt pho <100 fg P / giây
Độ nhạy
Tín hiệu trên nhiễu của Lưu huỳnh >300 (at 10 pg S/sec elution rate peak-to-peak noise)
Độ lệch (S hoặc P) <10x peak-to-peak noise in 20 min
Sự chọn lọc (ở mức độ khả năng dò tối ưu)
Lưu huỳnh > 106 S/C
Phốt pho > 105 P/C (sự chọn lọc có thể được điều chỉnh, cân bằng trong lúc đo)
Bộ dò tuyến tính
Lưu huỳnh Quadratic in response. Linear to approximately three orders of magnitude
Phosphorus First order linear over approximately three orders of magnitude.
Tính đồng nhất đáp ứng Đồng phân ±8% (S, P)
Phần thừa sắc ký đỉnh <0,2 giây ở S và P
Yêu cầu về khí
Vận chuyển He hoặc H2 ở 80 psig; Độ tinh khiết 99,8% hoặc tốt hơn
Không khí 60 psig; Không khí không (CGA cấp E)
Hydrogen 60 psig; Độ tinh khiết 99.995% trở lên (cấp điện phân)
Yêu cầu nguồn điện 115/230 VAC
Yêu cầu máy tính
Hệ điều hành Windows® XP Pro, Windows® 7
Cổng kết nối Một cổng nối tiếp (RS-232), 16550 UART hoặc USB tới thiết bị chuyển đổi nối tiếp
Nhiệt độ tối thiểu 180 ˚C
Nhiệt độ tối đa 420 ˚C
Khí mang Lưu lượng luồng khí Helium tối đa 5 mL/min ; Lên đến 10mL / phút sử dụng H2 mang khí ga
Mức tiêu thụ ga đặc trưng
H2 10-15 mL/phút
Không khí 20-30 mL/phút
Độ ẩm Độ ẩm tương đối 5-80%
Độ cao Tối đa 2.000 m

Các sản phẩm có liên quan