SI Analytics Lab 865 pH Meter

Máy đo pH để bàn SI Analytics Lab 865 cung cấp sự thuận tiện tuyệt đối khi vận hành, sự tin cậy và chắc chắn cho các đo đạc trong tất cả ưng dụng - hoàn hảo cho đo pH chính xác trong các phòng thí nghiệm đảm bảo chất lượng yêu cầu văn bản GLP.

  • Các tính năng

Xây dựng trên nền thiết kế của SI Analytics Lab 855 platform, Lab865 cung cấp thêm các tính năng tiện ích như:

  • Chuyển dữ liệu thông qua giao thức USB
  • Điều khiển ghi nhận giá trị đo bằng tay hoặc hẹn giờ
  • Các qui trình bao gồm ngày, giờ và ID cùng số sêri của cảm biến cho việc tuân thủ GLP
  • Dữ liệu được truyền nhận dưới định dạng *.csv
  • Bao gồm phần cài thêm Excel Add-in cho phép xuất của tất cả kết quả đã định dạng cùng qui trình hiệu chỉnh.

Còn bán sẵn với set định hướn ứng dụng với cảm biến, nguồn điện và giá đỡ.

Các sản phẩm có liên quan