SI Analytics Lab 955 Conductivity Benchtop Meter

Thiết bị SI Analytics Lab 955 để đo độ dẫn điện là máy đo để bàn phù hợp hoàn hảo cho việc đo đạc trong các phòng thí nghiệm của ngành công nghiệp hóa học và dược phẩm cũng như các phòng thí nghiệm y dược.

  • Các tính năng

Thiết bị Lab 855, Lab 865, và Lab 955 qui tụ công nghệ đo hiện đại nhất có được hiện nay bao gồm các tính năng mới như AutoRead (đọc tự động) và CMC (hiển thị khoảng giá trị đo) giúp các phép đo tại phòng thí nghiệm thêm độ tin cậy. Thiết kế mới, bàn phím được thiết kế rõ ràng nhằm đáp ứng với logic của người sử dụng cùng với phản hồi xúc giác cũng như kích thước lớn, màn hình dễ đọc giúp hỗ trợ và gia tăng sự tương tác giữa máy đo và người dùng.

Các tính năng của Lab 955:

  • Kết quả đo có độ lặp lại khi kích hoạt tính năng AutoRead.
  • Hiệu chỉnh đơn giản với thời gian hiểu chỉnh có thể chỉnh sửa
  • Hoạt động trực quan với bàn phím được sắp xếp rõ ràng

Các sản phẩm có liên quan