SI Analytics TITRONIC® 500 Piston Burette

Máy chuẩn độ TITRONIC 500 là burette pít-tông ý tưởng cho các chuẩn độ thủ công, các ưng dụng nhỏ giọt chính xác cũng như việc chuẩn bị các dung dịch. Khi sử dụng với TitriSoft 3.0, máy hoạt động như một burette chuẩn độ hoặc với TitroLine7000 và TitroSoft 3.0, máy là một bộ phận nhỏ giọt tự động hoàn hảo để tiền chuẩn một chất chuẩn độ.

 • Các tính năng
 • TitroLine 6000,7000 & Titronic 500
 • Thông tin đặt hàng
 • Các mô-đun có thể thay đổi qua lại thông minh với dung tích 5, 10, 20 và 50 ml.
 • Kết nối với một máy in và/hoặc một cân phân tích.
 • Truy cập điều khiển từ xa thông qua RS232 hoặc giao điện USB.
 • Kết nối lên đến 16 thiết bị sử dụng hai công RS232.
 • Burette đầu tiên được kết nối đến một cổng PC RS232 hoặc USB.

Máy chuẩn độ điện thế TitroLine 6000 và 7000 và máy chuẩn độ burette pít-tông TITRONIC 500 mới với các tính năng cải tiến để vận hành đơn giản và dễ dàng - không cần hy sinh độ chính xác.

 • Màn hình rõ nét, đẩy đủ màu có thể được xem dễ dàng từ xa với các góc rất rộng.
 • Dữ liệu dung dịch được chứa an toàn trong các mô-đun thông minh và có thể thay đổi lẫn nhau.
 • Nhận diện không dây tự động ID các thiết bị SCHOTT của các điện cực đảm bảo hiệu chuẩn và đo đạc chính xác (Máy chuẩn độ điện thế TitroLine 7000).
 • Giao diện bàn phím cảm ứng cho vận hành không lỗi.
 • Bao gồm ba cổng USB và hai cổng RS232 để mở rộng và kết nối các thiết bị như lưu trữ USB của các phương pháp và dữ liệu, máy khuấy, cân phòng thí nghiệm, máy tính và các thiết bị ngoại vi bổ sung của SI Analytics.
 • Linh động và linh hoạt cho nhiều ứng dụng đa dạng.

Các mô-đun mới thông minh, có thể thay đổi lẫn nhau:

 • Lựa chọn kích cỡ 5, 10, 20 và 50 ml.
 • Nhỏ gọn, chân đế tiết kiệm không gian khi không gian trên bàn quý giá.
 • Tất cả dung dịch liên quan và dữ liệu bộ phận được lưu trữ trong chip RFID tích hợp bao gồm kích cỡ burette, tên chất chuẩn độ, nồng độ chất chuẩn độ hoặc giá trị chuẩn độ của dung dịch và ngày sản xuất hoặc ngày hết hạn của dung dịch.

Các tùy chỉnh tính năng linh hoạt.

Mở rộng và tùy chỉnh nơi làm việc của bạn sử dụng ba cổng USB và hai cổng RS232 để có tất cả năm tùy chọn kết nối cho:

 • Máy khuấy từ
 • Điều khiển thủ công
 • Máy in (HP-PCL)
 • Bàn phím
 • Thiết bị lưu trữ
 • Trạm mở rộng USB
 • Cân
 • Máy tính cá nhân
 • Thêm vào, các thiết bị bổ sung SI Analytics như các bộ thay đổi mẫu ngoại vi.
Các tính năngTITRONIC® 500TitroLine® 6000TitroLine® 7000
Đo pH/mV đầu vào với đầu vào chuẩn - 1 1
Nhận diện điện cực không dây - -
Đầu vào đo điểm dừng (lỗ 2X4 mm) -
Nhiệt độ đo đầu vào (2 x 4 mm socket)  
Giao diện 3 USB, 2 RS232 3 USB, 2 RS232 3 USB, 2 RS232
Chuẩn độ đến điểm dừng mV và pH - 2 EP 2 EP
Chuẩn độ động và tuyến tính đến điểm trung hòa (EQ), mV và pH - 1 EQ 1 EQ
Đặc biệt phù hợp cho chuẩn độ không có nước - -
Chuẩn độ điểm dừng -
pH-stat titration - -
Chuẩn độ thủ công
Các nhiệm vụ nhỏ giọt
Chuẩn bị các dung môi (thủ công hoặc tự động với cân được kết nối) -
Thuật toán cho các tính toán hỗn hợp
Các phương pháp chuẩn
Số lượng các phương pháp 5 > 10 50
BộPhạm vi giao hàngSố đặt hàng
T 500-M1
TITRONIC® 500 với máy khuấy từ
Máy chuẩn độ TITRONIC® 500 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, giá đứng TZ 1510, kẹp điện cực Z 305, điều khiển thủ công TZ 3880, nguồn điện 100–240 V 285220210
T 500-M2/20
TITRONIC® 500 với máy khuấy từ và bộ thay đổi lẫn nhau 20 ml
Máy chuẩn độ TITRONIC® 500cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ có thể thay đổi 20 ml WA 20, giá đứng TZ 1510, kẹp điện cực Z 305, điều khiển thủ công TZ 3880, nguồn điện 100–240 V 285220220
TL 6000-M1/10
TitroLine® 6000 với bộ thay đổi lẫn nhau 10ml
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 6000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 10 ml WA 10, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ 285220050
TL 6000-M1/20
TitroLine® 6000 với bộ thay đổi lẫn nhau 20ml
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 6000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 20 ml WA 20, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ 285220060
TL 6000-M1/50
TitroLine® 6000 với bộ thay đổi lẫn nhau 50ml
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 6000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 50 ml WA 50, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ 285220070
TL 6000-M2/20
TitroLine® 6000 với bộ thay đổi lẫn nhau 20ml và điện cực pH
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 6000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 20 ml WA 20, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ. Với điện cực pH-kết hợp IL-pHT-A120MF-DIN-N và bộ dung dịch chuẩn 285220080
TL 7000-M1/10
TitroLine® 7000 với bộ thay đổi lẫn nhau 10ml
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 7000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 10 ml WA 10, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ 285220140
TL 7000-M1/20
TitroLine® 7000 với bộ thay đổi lẫn nhau 20ml
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 7000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 20 ml WA 20, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ 285220150
TL 7000-M1/50
TitroLine® 7000 với bộ thay đổi lẫn nhau 50ml
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 7000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 50 ml WA 50, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ 285220160
TL 7000-M2/20
TitroLine® 7000 với bộ thay đổi lẫn nhau 20ml và điện cực pH
Máy chuẩn độ điện thế TitroLine® 7000 cơ bản, máy khuấy từ TM 235, bộ thay đổi lẫn nhau 20 ml WA 20, bao gồm. Chai thủy tinh nâu cho dung dịch chuẩn độ, GL 45 và đầu chuyển cho chai S 40, vòi, ống nhỏ giọt và đầu tip chuẩn độ. Với điện cực pH-kết hợp IL-pHT-A120MF-DIN-N và bộ dung dịch chuẩn 285220170

Các sản phẩm có liên quan