SI Analytics TitroLine® 7500 KF Titrator

Bên cạnh những tính năng được đề cập trong phần thông tin chung của dòng chuẩn độ, TitroLine® 7500 KF còn cung cấp hiệu suất cao hơn và phổ biến cho phạm vi sử dụng rộng rãi.

  • Các tính năng
  • Nhanh chóng, dễ dàng và chính xác
  • Với phương pháp tiêu chuẩn cho các ứng dụng khác nhau (độ chuẩn, giá trị trống, 1 hoặc 2 thành phần thuốc thử)
  • Việc bổ sung dung môi và trích xuất mẫu đã chuẩn độ được quản lý bằng bệ chuẩn độ TM 235 KF (tùy chọn dành cho TitroLine 7500 KF trace)
  • Hiển thị trực tuyến đường cong và độ lệch đo lường trong quá trình chuẩn độ

Chuẩn độ Karl Fischer được thực hiện dễ dàng

Phát trực tiếp đường cong chuẩn độ - Màn hình hiển thị trực tuyến đường cong đo lường, độ lệch đo lường và tiêu thụ dung môi chuẩn độ (chỉ TitroLine 7500 KF) giúp có thể giám sát chuẩn độ một cách chính xác, và người ta có thể ngay lập tức xác định bất kỳ phản ứng phụ không mong muốn nào.

Bệ chuẩn độ TM 235 KF

Mẫu đã chuẩn độ được chiết xuất đơn giản bằng cách nhấn một nút trên bệ chuẩn độ KF TM 235 (tiêu chuẩn trên TitroLine 7500 và KF và một phần của các mô-đun 2 + 4 TitroLine 7500 KF trace). Với thao tác đẩy nút khác, bạn có thể thêm dung môi tươi hoặc anolyte. Máy trộn từ tích hợp đảm bảo độ pha loãng của dung dịch và mẫu phù hợp.

Bình chuẩn độ được niêm phong để tránh hơi ẩm xâm nhập (lệch thấp!). Bình thủy tinh có thể tháo rời trên TitroLine 7500 KF có hai kích cỡ và rất dễ làm sạch. Cũng có sẵn như là phiên bản có thể điều chỉnh nhiệt độ. Với TitroLine 7500 KF trace bạn có thể lựa chọn hai bình khác nhau bằng thủy tinh rắn với ba và năm lỗ nhỏ. Chúng có độ lệch rất thấp.

Các sản phẩm có liên quan