YSI EXO Optical Dissolved Oxygen Smart Sensor

Cảm biến oxy hòa tan quang học EXO là một cảm biến kỹ thuật số thông minh có kết cấu đầu hàn titan và các đầu nối chịu được ẩm ướt. Việc hiệu chuẩn hoàn thành trong vòng 15 phút bằng bộ cảm biến thông minh của EXO và phần mềm giao diện KOR trực quan.

  • Các tính năng
  • Các thông số kỹ thuật

Lưu ý: Cảm biến này phải được cài đặt vào một đầu dò EXO để thực hiện chức năng. Nó không thể tự hoạt động.

  • Khoảng đo lường: 0 đến 50 mg/L
  • thời gian đáp ứng: T63<5 giây
  • Độ chính xác từ 0 đến 20mg/L: ±0.1 mg/L hoặc 1% của số ghi

Nhỏ gọn và chính xác

Nền tảng EXO cung cấp một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới - độ chính xác cao, những cảm biến nhạy, kích thước nhỏ, dễ triển khai và dễ bảo trì. Các cảm biến được sắp xếp hợp lý và có quy mô đòi hỏi sự tích hợp phức tạp.

Đầu dò thông minh

Tất cả các cảm biến EXO đều có bộ nhớ trong và chế độ tích hợp trên bộ mạch chủ, cho phép người dùng dễ dàng hiệu chỉnh và thiết lập cấu hình các cảm biến tại một địa điểm và phân phối đến các địa điểm khác nhau.

Cổng thông minh

Các đầu nối chịu ẩm ướt cho phép hoán đổi trong điều kiện ẩm ướt, trong khi các cổng thông minh tắt bất kỳ hiện tượng quá tải điện xảy ra, để tránh thiệt hại.

Thông số kỹ thuật
Đầu nối
Tương tích với phần mềm máy tính:
Kỹ thuật số/Các cảm biến kỹ thuật số:
Thiết bị được sử dụng cùng: EXO1, EXO2
Môi trường Nước ngọt, nước biển hoặc nước bị ô nhiễm
Giám sát
Nhiệt độ vận hành: -5 đến + 50°C
Các thông số được đo: DO (oxy hòa tan)
Độ chính xác

0 đến 200%: ±1% của số ghi hoặc 1% độ bão hòa, tùy vào giá trị nào lớn hơn
200 đến 500%: ±5% của số ghi, tùy vào khí hiệu chuẩn

0 đến 20 mg/L: ±0.1 mg/L hoặc 1% của số ghi, tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn
20 đến 50 mg/L: ±5% của số ghi, tùy vào khí hiệu chuẩn

Thời gian đáp ứng T63<5 giây
Lấy mẫu
Nhiệt độ bảo quản -20 đến +80°C
Đơn vị đo % saturation, DO % local, mg/L
Người dùng có thể hiệu chuẩn
Bảo hành

1 năm - nắp màng DO quang học
2 năm - đối với phần cảm biến quang học

Chống thấm nước

Các sản phẩm có liên quan