YSI MultiLab 4010-1

Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-1 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD.

 • Các tính năng
 • Specifications

Chỉ dành cho máy đo. Cáp, đầu dò/cảm biến, và phụ kiện được bán riêng.

Dòng YSI MultiLab gồm có các máy đo 4010-1 (single channel), 4010-2 (dual channel) và 4010-3 (three channel)  dễ sử dụng và hiệu chuẩn vận hành bằng menu hướng dẫn chi tiết lý tưởng cho phòng thí nghiệm. Tất cả các máy đo MultiLab có thể đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD một cách chính xác. ISEs cũng có thể kết nối với các máy đo hai kênh hoặc ba kênh.

Các tính năng:

 • Đầu vào dành cho các cảm biến pH, ORP, DO/BOD
 • ISEs với sự kết nối BNC có thể được kết nối với MultiLab 4010-2 và 4010-3 bằng một bộ chuyển đổi (108132Y) để chuyển đổi một đầu vào kỹ thuật số thành một đầu vào BNC analog
 • Lưu trữ dữ liệu - 500 bộ dữ liệu ở chế độ thủ công và 5.000 (MultiLab 4010-1) hoặc 10.000 (MultiLab 4010-2 and 4010-3) bộ dữ liệu ở chế độ ghi nhập tự động
 • Hiển thị đồ họa lớn, dễ đọc
 • Màn hình màu và bàn phím chống vi khuẩn trên máy đo MultiLab 4010-2 và 4010-3
 • Cảm biến thông minh, kỹ thuật số - có thể kết nối cắm vào là chạy
 • Khả năng tạo vết GLP (các cảm biến lưu trữ theo sê-ri và dữ liệu hiệu chuẩn)
 • Có khả năng kết nối USB để quản lý dữ liệu; đã bao gồm cáp USB
 • Đã bao gồm phần mềm PC đến truyền dữ liệu dễ dàng
 • Đã bao gồm bệ điện cực bền
 • Bảo hành 3 năm

Cảm biến kỹ thuật số thông minh (IDS)

Cảm biến IDS tự động lưu lại số sê-ri và dữ liệu hiệu chuẩn duy nhất. Ngoài ra, các cảm biến cũng xử lý kỹ thuật số tín hiệu đo. Cảm biến có thể di chuyển từ máy đo này đến máy đo khác mà vẫn duy trì dữ liệu hiệu chuẩn và chuyển những thông tin này đến máy đo mới.

 • Có khả năng kết nối cắm và chạy với từng máy đo
 • Cảm biến IDS lưu lại ID với số sê-ri và dữ liệu hiệu chuẩn duy nhất
 • Nhận biết cảm biến kỹ thuật số, xử lý và truyền dữ liệu
 • Bao gồm các cảm biến BOD tự khuấy trộn, pH, ORP và độ dẫn điện
 • Đầu dò BOD sử dụng công nghệ oxy hòa tan quang học và bao gồm đầu cảm biến được bảo vệ

Kiểm soát đo liên tục (CMC)

Chức năng CMC hiển thị giám sát liên tục phạm vi đo lường của cảm biến. Phạm vi này được biểu diễn bằng một đường và các điểm hiệu chuẩn được mô tả thành các đường thẳng ở điểm hiệu chuẩn. Một con trỏ chuyển động cho thấy giá trị được đo hiện tại và hiển thị nếu việc đo lường trong phạm vi đã hiệu chuẩn.

Kiểm soát cảm biến chất lượng (QSC)

QSC là hệ thống giám sát điều kiện của điện cực pH. Thực hiện hiệu chuẩn ban đầu và sau đó, giám sát tình trạng cảm biến và hiển thị dạng đồ thị theo thời gian.

Thông số kỹ thuật
Tự ổn định
Để bàn
Nhận biết dung dịch đệm
Chứng nhận
cETLus, CE
Kết nối/Giao tiếp
Mini USB, USB-A
Quản lý dữ liệu
500 bộ dữ liệu ở chế độ thủ công và 5.000 bộ dữ liệu ở chế độ ghi nhập tự động
Tương tích với phần mềm máy tính
Phần mềm máy tính để bàn BOD Analyst Pro để tự động tính toán giá trị BOD
Kỹ thuật số/Các cảm biến kỹ thuật số
Màn hình hiển thị
Hiển thị đồ họa lớn, dễ đọc
Máy đo được sử dụng cùng
Đầu dò và phụ kiện Multilab IDS
Tuân thủ GLP
Màn hình đồ họa
Hiển thị đồ họa lớn, dễ đọc
Khả năng lưu trữ dữ liệu
Phương pháp đo/các kênh
1 Kênh đo lường
Phạm vi đo lường
pH - 0,000 đến 14,000 (+/-0,004), độ dẫn diện - 10 µS/cm đến 2.000 mS/cm +0,5% giá trị (301710Y), .01µS/cm đến 200 µS/cm +0,5% giá trị (301720Y), TDS - 0 đến 100ºC (32 đến 212ºF), oxy hòa tan - 0 đến 50 mgL; độ bão hòa không khí 0 đến 500%, độ mặn - 0,0 đến 70,0 ppt +0.5% giá trị
Phạm vi pH vận hành
0,000 đến 14,000 (+/-0,004)
Nhiệt độ vận hành
32 đến 176º độ F
Các thông số được đo
Nhiệt độ, độ dẫn điện, điện trở, độ mặn, TDS (tổng chất rắn hòa tan), pH/mV, điện thế oxy hóa khử (ORP), áp suất riêng, oxy hòa tan (% và mg/L* (BOD)
Năng lượng
Nguồn điện cung cấp đa năng
Lấy mẫu
Cảm biến thông minh/Cổng
Cảm biến kỹ thuật số thông minh (IDS)
Người dùng tự hiệu chuẩn
Người dùng có thể thay thế
Bảo hành
3 năm
Chống thấm nước

Các sản phẩm có liên quan