Drinking Water

Xylem Analytics solutions for the analysis of TOC and VOC within drinking water.

Giái pháp nước cấp

  • Giải pháp TOC
  • Giải pháp VOC
  • Tài liệu
1030W Aurora

OI Analytical Aurora 1030W TOC Analyzer

Máy phân tích Aurora 1030W TOC xử lý các mẫu ngậm nước để phân tích tổng số cacbon hữu cơ (TOC), tổng số cacbon vô cơ (TIC), và hàm lượng cacbon hữu cơ không thể tách lọc (NPOC) của các mẫu.

Aurora 1030C TOC Analyzer

OI Analytical Aurora 1030C TOC Analyzer

Máy phân tích Aurora 1030C TOC xử lý các mẫu ngậm nước để phân tích tổng số cacbon hữu cơ (TOC), tổng số cacbon vô cô (TIC), và hàm lượng cacbon hữu cơ không thể tách lọc (NPOC) của các mẫu. Có thể phân tích các mẫu chứa 100 ppb đến 30.000 ppm lượng cacbon hữu cơ. Máy Aurora 1030C hỗ trợ các phương pháp được chấp thuận theo USEPA, các phương pháp tiêu chuẩn, các phương pháp ASTM, DIN/ISO/CEN, và EU. Tùy thuộc vào giao thức được sử dụng, có thể phân tích lên đến 300 mẫu mỗi chu kỳ 24 giờ, và hơn 100.000 mẫu mỗi năm.

OI Analytical 1088 Rotary TOC Autosampler

OI Analytical 1088 Rotary TOC Autosampler

Bộ lấy mẫu tự động xoay 1088 được thiết kế đặc biệt để vận hành với máy phân tích Aurora 1030W TOC  hoặc  máy phân tích Aurora 1030C TOC. Bộ lấy mẫu tự động 1088 hút các mẫu chất lỏng từ các lọ thủy tinh và chuyển mỗi phần mẫu thử được định lượng đến máy phân tích Aurora 1030 TOC để phân tích. Một khay của bộ lấy mẫu tự động 88-vị trí có thể tháo rời chứa những lọ thủy tinh hoàn toàn tự động, không cần giám sát.

OI Analytical 9210p On-line TOC Analyzer

OI Analytical 9210p On-line TOC Analyzer

Máy phân tích OI Analytical 9210p On-line Total Organic Carbon được thiết kế để theo dõi liên tục hàm lượng TOC trong dòng chảy. Máy 9210p, sử dụng công nghệ oxi hóa persulfate nóng, đã được chứng mình cho kết quả chính xác, độ hoạt động tin cậy cao và phù hợp với các quy định tiêu chuẩn hiện hành. Kỹ thuật này giúp cho sự oxi hóa hầu hết tất cả các hợp chât hữu có tan trong nước đều có thể bị oxi hóa diễn ra một cách hiệu quả.

OI Analytical Eclipse 4660 Purge-and-Trap Sample Concentrator

OI Analytical Eclipse 4660 Purge-and-Trap Sample Concentrator

The Eclipse 4660 Purge-and-Trap Sample Concentrator processes samples for analysis of volatile organic compounds (VOCs) by gas chromatography (GC) or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Innovative, patented components within the Eclipse significantly improve sample processing steps of the purge-and-trap technique. 

OI Analytical 4100 Water/Soil Sample Processor

OI Analytical 4100 Water/Soil Sample Processor

Bộ xử lý mẫu nước/đất OI Analytical 4100 tự động vận hành và xử lý mẫu trong các bình VOA 40 mL cho phân tích sự giải-hấp thụ của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) theo các phương pháp EPA của Hoa Kỳ. Thiết bị 4100 xử lý hiệu quả lên tới 100 mẫu nước uống, nước thải, hoặc mẫu đất và hoạt động với một hoặc nhiều thiết bị giải-hấp thụ Eclipse 4660.

OI Analytical 4551A Purge-and-Trap Water Autosampler

OI Analytical 4551A Purge-and-Trap Water Autosampler

The M4551A Purge-and-Trap Water Autosampler achieves results by automating VOC analysis of up to 51 samples. Vertical docking of the autosampler to the Eclipse 4660 Sample Concentrator means no extra benchspace is used. The removable, lightweight sample carousel makes sample loading and unloading easy, while its spiral design optimizes septum-piercing accuracy. With its proven, reliable sample handling system, the Model 4551A gets the job done, sample after sample.

OI Analytical Pulsed Flame Photometric Detector (PFPD)

OI Analytical Pulsed Flame Photometric Detector (PFPD)

Thiết bị quang trắc ngọn lửa xung Model 5380 được cấp bằng sáng chế* OI Analytical (PFPD) cho thấy những tiến bộ mới nhất trong thiết kế máy phát hiện ánh sáng ngọn lửa, tối ưu hóa việc phát hiện có chọn lọc của lưu huỳnh, photpho và 26 hợp chất khác.

OI Analytical 4760 Eclipse Purge-and-Trap Sample Concentrator

OI Analytical 4760 Eclipse Purge-and-Trap Sample Concentrator

The Eclipse 4760 Purge and Trap Sample Concentrator sets a new standard for ease-of-use for volatile organic compound (VOC) analysis. The new 4th generation system includes the popular features from the Eclipse platform that chemists around the world rely on for accurate, dependable results along with technology enhancements, intuitive software, and a slim-line, open architecture design that saves bench space and allows easy access to components.