Total Organic Carbon (TOC)

TOC - Total Organic Carbon TOC - Total Organic Carbon

Phép phân tích tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) đo mức độ ô nhiễm hữu cơ, và đó là một chỉ số quan trọng liên quan đến chất lượng nước nói chung. TOC là một thông số quan trắc hiệu quả bởi vì TOC đại diện tất cả các loại carbon hữu cơ, các chất hòa tan hoặc các chất lơ lửng trong nước, bao gồm các hợp chất không màu. Cả hai hệ thống để bàn dành cho phân tích trong phòng thí nghiệm và máy phân tích online trên hệ thống đều sẵn sàng cho các ứng dụng phân tích từ nướu siêu tinh khiết trong nhà máy dược đến sông và nước thải. Khi được sử dụng đồng thời, hai máy phân tích này giúp người sử dụng có thể tiếp cận toàn diện nhất với dòng nước để giám sát và tối ưu hóa quá trình xử lý nước.

TOC là một trong các chỉ tiêu chất lượng nước bắt buộc trong đảm bảo tuân thủ USP, JP, EP về nước tinh khiết (Purified Water) và nước cất pha tiêm (Water For Injection - WFI) và mới đây là Dược Điển Việt Nam 5th. Bên cạnh các yêu cầu của Dược Điển, thiết bị phân tích TOC cần phải đáp ứng yêu cầu của FDA 21 CFR Part 11

Nguồn tài liệu máy đo TOC

  • Để bàn
1030W Aurora

OI Analytical Aurora 1030W TOC Analyzer

Máy phân tích Aurora 1030W TOC xử lý các mẫu ngậm nước để phân tích tổng số cacbon hữu cơ (TOC), tổng số cacbon vô cơ (TIC), và hàm lượng cacbon hữu cơ không thể tách lọc (NPOC) của các mẫu.

OI Analytical 1088 Rotary TOC Autosampler

OI Analytical 1088 Rotary TOC Autosampler

Bộ lấy mẫu tự động xoay 1088 được thiết kế đặc biệt để vận hành với máy phân tích Aurora 1030W TOC  hoặc  máy phân tích Aurora 1030C TOC. Bộ lấy mẫu tự động 1088 hút các mẫu chất lỏng từ các lọ thủy tinh và chuyển mỗi phần mẫu thử được định lượng đến máy phân tích Aurora 1030 TOC để phân tích. Một khay của bộ lấy mẫu tự động 88-vị trí có thể tháo rời chứa những lọ thủy tinh hoàn toàn tự động, không cần giám sát.

OI Analytical 9210p On-line TOC Analyzer

OI Analytical 9210p On-line TOC Analyzer

Máy phân tích OI Analytical 9210p On-line Total Organic Carbon được thiết kế để theo dõi liên tục hàm lượng TOC trong dòng chảy. Máy 9210p, sử dụng công nghệ oxi hóa persulfate nóng, đã được chứng mình cho kết quả chính xác, độ hoạt động tin cậy cao và phù hợp với các quy định tiêu chuẩn hiện hành. Kỹ thuật này giúp cho sự oxi hóa hầu hết tất cả các hợp chât hữu có tan trong nước đều có thể bị oxi hóa diễn ra một cách hiệu quả.