fDOM

Xylem Analytics - fDOM monitoring

Chromophoric Dissolved Organic Matter or Colored Dissolved Organic Matter (CDOM): Both refer to organic matter in water that absorbs strongly in the ultraviolet (UV) spectrum. Fluorescent Dissolved Organic Matter (fDOM) refers to the fraction of CDOM that fluoresces. fDOM is a surrogate for CDOM, and a fast and easy means of tracking DOM in natural waters.

Measuring CDOM/fDOM is important because concentrations of CDOM affect submerged aquatic vegetation, coral reefs and other benthic communities.

Other fDOM applications include:

  • Continuous monitoring of wastewater discharge. fDOM fluorescence corresponds to total organic carbon (TOC), which is an indicator of discharge water quality.
  • fDOM concentration can indicate the dispersion, transport and mixing of a water mass.
  • Hydrology studies demonstrate connection between flow/discharge and fDOM concentrations in rivers and floodplains.

Nguồn tài liệu máy đo chất hữu cơ hòa tan phát huỳnh quang (fDOM)

  • Cầm tay
  • Máy đo
  • Cảm biến
  • Để bàn
  • Hệ thống và tự động

Please view our fDOM related products within the SONDE + SENSOR tabs

YSI EXO1 and handheld

YSI EXO1 Multiparameter Sonde

Việc thu thập dữ liệu chính xác có trong nước ngọt, nước ngầm và môi trường nước biển trở nên thật dễ dàng với EXO1 mới. Đầu dò EXO1 đa thông số đa năng rất lý tưởng khi ứng dụng tại các cửa sông, nước mặt hoặc nước ngầm.

Instrument Only. Cables, probes/sensors, and accessories sold separately - please see the "Accessories" tab for details.

YSI EXO2 multiparamter water quality instrument

YSI EXO2 Multiparameter Sonde

Nền tảng giám sát chất lượng nước tiên tiến EXO bao gồm đầu dò EXO2 đa thông số đa năng dùng cho các ứng dụng hải dương học, cửa sông, hoặc nước bề mặt.  Thu thập dữ liệu đến 250m với đầu dò EXO2 tiên tiến - bao gồm sáu cảm biến "thông minh" có thể thay thế và cần gạt trung tâm đến làm sạch vi sinh vật bám.

EXO fDOM Smart Sensor

YSI EXO fDOM Smart Sensor

Cảm biến fDOM (chất hữu cơ hòa tan phát huỳnh quang) EXO là một cảm biến kỹ thuật số thông minh có kết cấu đầu hàn titan và các đầu nối chịu được ẩm ướt. Việc hiệu chuẩn hoàn thành trong vòng 15 phút bằng bộ cảm biến thông minh của EXO và phần mềm giao diện KOR trực quan.

Buoy - Vertical Profiling System

YSI 6952 Buoy - Vertical Profiling System

Phao YSI 6952 - Hệ thống đo biên dạng dọc cung cấp chu kỳ đo do người dùng tự lập trình, logic khôi phục lỗi dư thừa giúp phát hiện hoạt động không mong đợi và khôi phục tự động, và tương thích với tất cả YSI EXO và 6-Series sondes được trang bị cùng độ sâu.