Viscometers

SI Analytics Viscometers SI Analytics ViscoClock Plus Viscometer

Độ nhớt của chất lỏng theo thuyết Newton được xác định một cách chính xác nhất bằng cách sử dụng máy đo độ nhớt mao dẫn. Trong phương pháp đo này sẽ đo thời gian mà một lượng chất lỏng xác định cần để chảy qua mao dẫn có chiều dài và đường kính đã biết trước. Với việc sản xuất công nghiệp của máy đo độ nhớt mao dẫn hiệu chỉnh chính xác, chúng tôi tạo điều kiện giúp cho phương pháp đo này được thiết lập trên toàn thế giới và trở thành một phương pháp đáng tin cậy. Nhờ vào kết quả của rất nhiều các mẫu và các ứng dụng khác nhau, chúng tôi có thể cung cấp các máy đo độ nhớt mao dẫn khác nhau có phạm vi đo rất rộng.

Để tích hợp những máy đo độ nhớt này vào trong hệ thống đo lường, chúng tôi cung cấp hàng loạt các phụ kiện như đế đo hoặc giá gắn AVS®. Đế đo được sử dụng để ghi tự động thời gian dòng chảy đi qua trong máy đo độ nhớt. Đế đo làm việc với tất cả máy đo độ nhớt tiêu chuẩn cho phép đo lặp lại và có thể kết nối với tất cả hệ thống đo của chúng tôi.

  • Máy đo độ nhớt
SI Analytics ViscoClock

SI Analytics ViscoClock Glass Capillary Viscometer

This product has been discontinued. Please view our newest Viscometer, the SI Analytics ViscoClock Plus

The ViscoClock is an electronic time-measuring unit used to determine absolute and relative viscosity. It consists of a stand which is used to mount a viscometer and the electronic measuring unit. The two measuring levels are integrated in the stand made of high-quality PPA synthetic material, and the electronic measuring unit is included in a PP casing. The large LCD display allows themeasured values to be read off easily.

SI Analytics AVS® Pro III

SI Analytics AVS® Pro III Viscosity Autosampler

Máy đo độ nhớt tự động AVS®Pro III là một trạm đo hoàn toàn tự động để xác định độ nhớt của các dung dịch Newtonian sử dụng máy đo độ nhớt mao quản. Mặc dù công suất mẫu lớn, máy AVS®Pro III được đánh giá bởi độ chính xác và độ lặp lại cao của nó, dù làm việc với máy AVS®Pro III đơn giản và cho phép vận hành vắng mặt cả ngày và đêm.

SI Analytics ViscoClock Plus

SI Analytics ViscoClock Plus Viscometer

Máy ViscoClock plus là một thiết bị tính giờ điện tử cho các máy đo độ nhớt mao quản sử dụng để xác định độ nhớt động học và độ nhớt tương đối. Tiếp nối tên tuổi ViscoClock đã được khẳng định, thiết bị mới đặc trưng bởi tính năng lưu trữ dữ liệu và thao tác đơn giản. Máy ViscoClock plus được thiết kế đặc biệt cho các máy đo độ nhớt loại Ubbelohde đã được biết tới với độ chính xác cao.