Giải pháp

Chúng tôi tập trung vào 3 giải pháp chính:
1. Quan trắc nước thải, nước mặt và nước biển ven bờ
2. Giám sát và thẩm định quy trình nhiệt trong y tế, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống
3. Giám sát quy trình xử lý nước tinh khiết và thẩm định vệ sinh trong nhà máy dược