Giải pháp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp giám sát nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các chính phủ, trường đại học và các tổ chức tư nhân. Xylem Analytics ngoài việc bán thiết bị, còn cung cấp cho bạn các giải pháp hoàn hảo bao gồm các dịch vụ lắp đặt, hướng dẫn, thiết kế, kỹ thuật, bảo trì, xây dựng và giao dự án hoàn chỉnh. Chúng tôi đã phát triển dịch vụ cung cấp trên 14 văn phòng trực tiếp trên toàn thế giới chuyên cung cấp hỗ trợ tại chỗ cho các dự án giám sát toàn cầu.