Samplers

  • Bộ lấy mẫu kết hợp / riêng biệt
  • Bộ lấy mẫu nước thải / nước mưa
  • Bộ lấy mẫu chất lượng nước
  • Lấy mẫu lưu lượng
WS705 Water Sampler

Global Water - WS705 Composite, Discrete Water Sampler

The WS705 single-bottle composite/discrete water samplers combine all the features needed to meet a wide variety of water sampling requirements, including those for stormwater, industrial discharge, water and wastewater treatment, waste collection systems, rivers, and streams.

WS700 COMPOSITE/DISCRETE WATER SAMPLER

Global Water WS700 Composite/Discrete Water Sampler

WS700 bình đơn là hệ thống bộ lấy mẫu nước riêng biệt/kết hợp mới của chúng tôi với đầy đủ các tính năng cần thiết để đáp ứng được nhu cầu lấy mẫu nước đa dạng bao gồm nước mưa, nước xả công nghiệp, xử lý nước và nước thải, hệ thống thu gom chất thải, sông, suối.

WS755 Waste/Stormwater Sampler

Global Water - WS755 Wastewater, Stormwater Sampler

WS755 2 bình là hệ thống bộ lấy mẫu nước thải/nước mưa mới của chúng tôi với đầy đủ các tính năng đáp ứng nhu cầu lấy mẫu nước đa dạng bao gồm nước mưa, nước xả công nghiệp, xử lý nước và nước thải, hệ thống thu gom chất thải, sông, suối.

sludge judge

Global Water - SLDG Sludge Judge®

Bộ lấy mẫu SLDG Sludge Judge® được thiết kế để lấy số ghi của chất rắn lắng đọng 5% hoặc ít hơn trong nhiều chất lỏng ở bất kỳ độ sâu nào.

YSI ProSample Automated Sampler

YSI ProSample Automated Sampler

Dòng lấy mẫu tự động cầm tay ProSampler MỚI mở rộng thiết bị điều khiển và giám sát quy trình mà chúng tôi cung cấp. Với trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng, được trang bị một bơm nhu động cho việc lấy mẫu chính xác cao dựa trên thời gian, lưu lượng hay sự kiện.

sludge judge

Global Water - SLDG Sludge Judge®

Bộ lấy mẫu SLDG Sludge Judge® được thiết kế để lấy số ghi của chất rắn lắng đọng 5% hoặc ít hơn trong nhiều chất lỏng ở bất kỳ độ sâu nào.

WQS WATER QUALITY SAMPLING SYSTEM

Global Water - WQS Water Quality Sampling System

Global Water đã tạo ra một hệ thống lấy mẫu chất lượng nước đặc biệt. Hệ thống này bao gồm bộ lấy mẫu nước kết hợp được kết cấu trọng lượng nhẹ dễ sử dụng, một bộ điều khiển quá trình chất lượng nước với các đầu ra rơ-le, và một bộ ghi dữ liệu tương thích với Windows. Hệ thống bộ lấy mẫu chất lượng nước nhỏ gọn phù hợp để lắp đặt tại hiện trường và có thể tùy chọn đầy đủ theo ý khách hàng để đáp ứng được nhu cầu của bạn.

sludge judge

Global Water - SLDG Sludge Judge®

Bộ lấy mẫu SLDG Sludge Judge® được thiết kế để lấy số ghi của chất rắn lắng đọng 5% hoặc ít hơn trong nhiều chất lỏng ở bất kỳ độ sâu nào.

Flow Sampling System

Global Water - FSS Flow Sampling System

Global Water đã tạo ra 1 hệ thống lấy mẫu dòng chảy đặc biệt nhất. Hệ thống bao gồm bộ lấy mẫu kết hợp với kết cấu gọn nhẹ dễ sử dụng, một bộ giám sát lưu lượng trong kênh hở với 2 màn hình và đầu ra và 1 bộ ghi dữ liệu tương thích với Windows và PDA (Windows CE hoặc điện thoại di động). Đây là hệ thống nhỏ gọn có thể mang đi phù hợp để lắp đặt tại hiện trường và có đầy đủ các tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của bạn.