YSI EcoSense BOD Probe

Đầu dò BOD tự động khuấy trộn được dùng trong phòng thí nghiệm và với thiết bị EcoSense DO200 hoặc DO200A.
Bao gồm nguồn cung cấp điện bên ngoài và bộ nắp màng 5908 (1.25 Mil PE màng).

  • Phụ kiện

Bộ nắp màng 1.25 Mil PE
Bộ nắp màng 1.25 Mil PE (6 cái) bao gồm chất điện phân ( nắp vàng)

Hộp xách tay cạnh cứng EcoSense
Hộp xách tay, nhựa cứng với miếng xốp vừa với thiết bị được chèn vào

Hộp xách tay cạnh mềm EcoSense
Hộp xách tay, cạnh mềm

Các sản phẩm có liên quan