ebro TLC 730 Dual-Infrared Folding Thermometer

Nhiệt kế ebro TLC 730 phù hợp để giám sát quy trình, đo và kiểm soát công việc trong công nghiệp sản xuất thực phẩm. Nó cung cấp việc theo dõi nhiệt độ nhanh, chính xác cho vận chuyển, lưu trữ và các buồng lạnh và cho kiểm tra nhập hàng hóa. Nó vừa là nhiệt kế hồng ngoại cũng như tiếp xúc (nhiệt độ hồng ngoại bề mặt / đầu dò nhiệt độ lõi). Bạn có thể chọn giữa 2 phương pháp đo bất kỳ lúc nào. Khi sử dụng nhiệt kế ở chế độ hồng ngoại, sẽ có 2 đèn laser chỉ hướng tích hợp để giúp xác định bề mặt đo mong muốn.

 • Các tính năng
 • Các thông số kỹ thuật
 • ebro TLC Models

Nhiệt kế TLC 730 cung cấp:

 • Đo bề mặt không xâm nhiễm và đo nhiệt độ lõi trong một thiết bị
 • Khoảng nhiệt độ từ -50°C đến +350°C
 • Độ chính xác khi đo hồng ngoại: ±1.0 °C (0 °C đến +65 °C)
 • Độ chính xác khi đo nhiệt độ lõi: ±0.5 °C (-18 °C đến +120 °C)
 • Tuân thủ DIN EN 13485 & HACCP
 • Pin người dùng có thể thay thế
 • Bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn
 • Kháng nước / Vỏ kín nước (IP 65)
 • Khoảng đo:  -50 °C đến +350 °C
 • Độ chính xác hồng ngoại:
  ±4 °C ở -50 °C đến -30.1 °C
  ±2.5 °C ở -30 °C đến -18.1 °C
  ±1.5 °C ở -18 °C đến -0.1 °C
  ±1.0 °C ở 0 °C đến +65 °C
  ±2.0 °C hoặc 2 % ở +65 °C đến +350 °C
 • Độ chính xác đầu dò đâm xuyên:
  ±0.5 °C ở -18 °C ... +120 °C
  Hoặc ±1 °C [1%], tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • Độ phân giải: 0.1 °C
 • Cảm biến: kiểu K
 • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến +50 °C
 • Kích thước (LxWxH): 48x24x172mm (không có đầu dò)
 • Khối lượng: khoảng 140g
 • Pin: 2x1.5 V AAA, có thể thay thế
 • Bất hoạt: tự động sau 15 giây., có thể bất hoạt
 • Lớp bảo vệ: IP 55

Các sản phẩm có liên quan