Aanderaa Wave & Tide Sensor

Các cảm biến sóng và thủy triều Aanderaa là các cảm biến tích hợp nhỏ gọn đầy đủ để đo điều kiện sóng và thủy triều, được thiết kế gắn trên thiết bị SeaGuard Platform đa thông số Aanderaa hoặc thông qua cáp kết nối đến bộ thu dữ liệu SmartGuard.

 • Giới thiệu
 • Các tính năng

Cảm biến sóng & thủy triều 5218/5218R là các cảm biến được tích hợp nhỏ gọn đầy đủ để đo điều kiện sóng và/hoặc thủy triều. Cảm biến được thiết kế để gắn trên thiết bị Aanderaa SEAGUARD® Platform hoặc thông qua cáp kết nối đến Bộ thu dữ liệu SmartGuard. Cảm biến cũng có thể được sử dụng độc lập với đầu ra RS-232. Cảm biến 5218R được thiết kế để sử dụng với cáp dài bằng một giao diện kép đầy đủ RS- 422. Phiên bản R không thể sử dụng trong các ứng dụng SeaGuard.

Cảm biến cũng có sẵn trong phiên bản thông gió. Có nghĩa là cảm biến sẽ tự động bù áp suất không khí. Điều này được thực hiện bằng việc sử dụng một thiết bị bù đặt trong không khí và một ống khí trong dây cáp giữa cảm biến và thiết bị bù.

Các khu vực ứng dụng cảm biến được lắp đặt cố định, triển khai cả lắp đặt dưới đáy biển, nước cạn hoặc được gắn trên kết cấu cố định trên cột nước. Các ứng dụng điển hình dành cho cảm biến là việc đo lường thủy triều và sóng ở cảng hàng hoặc cảng biển, các hoạt động hàng hải, dự báo thời tiết, và các nghiên cứu khí hậu.

 

Các tính năng:

 • Công nghệ cảm biến thông minh Cắm vào là Chạy
 • Hệ số hiệu chuẩn cảm biến được lưu trữ trong cảm biến
 • Cần bảo dưỡng tối thiểu và đơn giản
 • Dòng cực máng thấp
 • Năng lượng: 5 đến 14VDC, tối đa 50mA
 • Định dạng đầu ra: AiCaP CANbus, RS-232/RS-422
 • Chu kỳ cập nhật ngắn: 1 giây đến 255 phút
 • Tần suất lấy mẫu 2Hz và 4Hz
 • Các thông số sóng được cập nhật mới mỗi 1 giây
 • 256, 512, 1024 & 2048 mẫu
 • Các đầu ra: Áp suất, nhiệt độ, áp suất thủy triều, mực nước thủy triều, chiều cao sóng đáng kể, chiều cao sóng tối đa, chu kỳ trung bình, chu kỳ điểm về không trung bình, chu kỳ năng lượng, độ dốc, tình trạng không đều của biển, tần số thời điểm, chuỗi thời gian áp suất, chỉ số mẫu áp suất cuối cùng, phổ sóng
 • Thời gian thực đầu ra XML

     5218/5218R:

 • Phạm vi đo lường: 400kPa, 1000kPa
 • Độ sâu vận hành tối đa: 30m, 90m

      4428/4428R/4429/4429R:

 • Bù áp suất không khí
 • Phạm vi đo lường: 50kPa, 100kPa
 • Độ sâu vận hành tối đa: 5m, 10m

Các sản phẩm có liên quan