YSI MultiLab 4010-3

Máy đo phòng thí nghiệm để đo pH, ORP, độ dẫn diện, BOD và hoạt tính ion
Kết nối các cảm biến IDS kỹ thuật số với MultiLab 4010-2 để đo pH, ORP, độ dẫn điện, và DO/BOD trong bất kỳ hợp chất nào. Điện cực chọn ion (ISEs) cũng có thể kết nối với máy đo.

 • Các tính năng
 • Specifications

Chỉ dành cho thiết bị. Cáp, đầu dò/cảm biến, và phụ kiện được bán riêng.

Dòng YSI MultiLab gồm có các máy đo 4010-1 (kênh đơn), 4010-2 (kênh hai) và 4010-3 (kênh ba)  dễ sử dụng và hiệu chuẩn vận hành bằng menu hướng dẫn chi tiết lý tưởng cho phòng thí nghiệm.

Các tính năng:

 • Đầu vào dành cho các cảm biến pH, ORP, DO/BOD hoặc độ dẫn điện
 • ISEs với sự kết nối BNC có thể được kết nối với MultiLab 4010-2 và 4010-3 bằng một bộ chuyển đổi (108132Y) để chuyển đổi một đầu vào kỹ thuật số thành một đầu vào BNC analog
 • Lưu trữ dữ liệu - 500 bộ dữ liệu ở chế độ thủ công và 5.000 (MultiLab 4010-1) hoặc 10.000 (MultiLab 4010-2 and 4010-3) bộ dữ liệu ở chế độ ghi nhập tự động
 • Hiển thị đồ họa lớn, dễ đọc
 • Màn hình màu và bàn phím chống vi khuẩn trên máy đo MultiLab 4010-2 và 4010-3
 • Cảm biến thông minh, kỹ thuật số - có thể kết nối cắm vào là chạy
 • Khả năng tạo vết GLP (các cảm biến lưu trữ theo sê-ri # và dữ liệu hiệu chuẩn)
 • Có khả năng kết nối USB để quản lý dữ liệu; đã bao gồm cáp USB
 • Đã bao gồm phần mềm PC đến truyền dữ liệu dễ dàng
 • Đã bao gồm bệ điện cực bền
 • Bảo hành 3 năm

Cảm biến kỹ thuật số thông minh (IDS)

Cảm biến IDS tự động lưu lại số sê-ri và dữ liệu hiệu chuẩn duy nhất của mình. Ngoài ra, các cảm biến cũng xử lý kỹ thuật số tín hiệu đo. Cảm biến có thể di chuyển từ máy đo này đến máy đo khác mà vẫn duy trì dữ liệu hiệu chuẩn và chuyển những thông tin này đến thiết bị mới.

 • Cắm vào và thực hiện kết nối với mỗi máy đo
 • Cảm biến IDS lưu lại ID cùng số sê-ri và dữ liệu hiệu chuẩn duy nhất
 • Nhận biết cảm biến kỹ thuật số, xử lý và truyền dữ liệu
 • Bao gồm các cảm biến BOD tự khuấy trộn, pH, ORP và độ dẫn điện
 • Đầu dò BOD sử dụng công nghệ oxy hòa tan quang học và bao gồm đầu cảm biến được bảo vệ

Kiểm soát đo liên tục (CMC)

Chức năng CMC hiển thị giám sát liên tục phạm vi đo lường của cảm biến. Phạm vi này được biểu diễn bằng một đường và các điểm hiệu chuẩn được mô tả thành các đường thẳng ở điểm hiệu chuẩn.Một con trỏ chuyển động cho thấy giá trị được đo hiện tại và hiển thị nếu việc đo lường trong phạm vi đã hiệu chuẩn.

Kiểm soát cảm biến chất lượng (QSC)

QSC là hệ thống giám sát điều kiện của điện cực pH. Thực hiện hiệu chuẩn ban đầu và sau đó, giám sát tình trạng cảm biến và hiển thị dạng đồ thị theo thời gian.

Specification
Autostable Yes
Benchtop Yes
Buffer Recognition Yes
Certifications cETLus, CE
Connectivity / Communications USB-A, Mini USB
Data Management 500 data sets in manual mode and 10,000 data sets in automatic mode
Desktop Software Compatible BOD Analyst Pro desktop software to automatically calculate BOD values
Digital / Digital Sensors Yes
Display Large, easy to read graphic color displays
Equipment used with Multilab IDS probes and accessories
GLP Compliance Yes
Graphic Display easy to read graphic color displays, Large
Keypad Antibacterial
Logging Capabilities Yes
Measurement Method / Channels 3 Measurement Channels
Measurement Range pH - 0.000 to 14.000 (+/-0.004), Conductivity - 10 µS/cm to 2,000 mS/cm +0.5% of value (301710Y), .01µS/cm to 200 µS/cm +0.5% of value (301720Y), TDS - 0 to 100ºC (32 to 212ºF), Dissolved Oxygen - 0 to 50 mgL; 0 to 500% air saturation, Salinity - 0.0 to 70.0 ppt +0.5% of value
Operating pH Range 0.000 to 14.000 (+/-0.004)
Operating Temperature 32 to 176º degrees F
Parameters Measured Temperature, Conductivity, Resistivity, Salinity, TDS (Total Dissolved Solids), pH/mV, Oxidation Reduction Potential (ORP), Partial Pressure, Dissolved Oxygen (% and mg/L* (BOD)
Power Universal power supply
Sampling Yes
Smart Sensors / Ports Intelligent Digital Sensors (IDS)
User Calibratable Yes
User Replaceable Yes
Warranty 3 years
Waterproof Yes

Các sản phẩm có liên quan