YSI EXO2 Central Wiper

Giám sát không bị gián đoạn và giảm mảng bám bẩn do vi sinh vật

Cần gạt trung tâm EXO2 đóng vai trò cổng trung tâm trên một EXO2 sonde, và được sử dụng để giữ cảm biến phụ tải phải đối mặt với việc làm sạch trong thời gian lắp đặt triển khai dài hạn. Không có vi sinh vật bám trong khi đo lường dưới nước. Để không bị nhiễu với dữ liệu, đầu dò EXO2 có thể được trang bị với cần gạt chống bụi bám này để kéo dài thời gian lắp đặt triển khai và cải thiện độ chính xác của dữ liệu.

  • Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Chống bám bẩn:
Đầu nối:
Tương tích với phần mềm máy tính:
Kỹ thuật số/Các cảm biến kỹ thuật số:
Thiết bị được sử dụng cùng: YSI EXO2
Trung bình: Nước ngọt, nước biển hoặc nước bị ô nhiễm
Giám sát:
Chống thấm nước:

Các sản phẩm có liên quan

Phụ kiện

YSI EXO Wiped Conductivity & Temperature Sensor

YSI EXO Wiped Conductivity & Temperature Sensor

While YSI EXO2's Central Wiper can mechanically remove biofouling from other sensors to maintain data integrity over long deployment periods, the anatomy of a standard conductivity & temperature sensor makes this anti-fouling technique ineffective...until now.
Learn more about the YSI EXO Wiped CT Sensor